Başvuru Koşulları

UZMAN HEKİM muayenesi sonucu kronik böbrek yetmezliği tanısı koyulmuş ve hemodiyaliz raporu almış olan hasta, merkezimize başvurur. Başvuru yapan hastaların KBY ve hemodiyaliz raporu, 4 Parametre ELİSA Testi ve çıkış özeti (epikriz) mutlaka olmalıdır. Diyaliz ünitesine kabul edilen hastanın dosyası hazırlanır. Hemodiyalize Yeni Başlayan Hastalar İçin Aydınlatılmış Onam Formu doldurulur. Tüm hastalara; Transplantasyon Aday Bilgilendirme Formu ve Periton Diyaliz Hasta Bilgilendirme Formu ile alternatif tedavileri anlatılır. Transplantasyon Başvuru Formu doldurularak talep eden hastalar için organ ve doku nakli merkezleri ile koordinasyon sağlanmaktadır.

Araştırma ve deneysel çalışmalara katılım veya herhangi bir sebeple hastaya ait veri, bilgi ve materyallerin kullanımı durumunda hasta rızası alınmaktadır.

Hastaya; hepatit durumu, uygun diyaliz makinesi ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir. Seansları ayarlanır. Hastanın rutin tahlilleri için kanı alınır ve tahlil sonuçlarına göre diyaliz hekimi tarafından tedavileri düzenlenir. Hepatit marker sonuçlarına göre gerekiyorsa hasta hepatit B aşısı yapılmak üzere aşı programına alınır, Hasta Aşı Talep Formu doldurulur. Hepatit Markerları, Serolojik Takip Planı Formu’na kaydedilir.

*Hasta veya hasta yakınlarının bilgilendirilmesi sırasında hasta mahremiyeti sağlanmaktadır.

Hastanın raporunda haftada kaç seans girmesi gerektiği ilgili hekim tarafından belirlenmiştir. Hastanın hemodiyaliz doktoru tarafından muayenesi yapılır. Tedavi Formu ile diyaliz reçetesi belirlenir ve tedavisi uygulanır. Haftalık seans sayısına göre Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi tarafından hastanın seansları planlanır. Planlama hasta, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Mesul Müdür / Sorumlu Hemodiyaliz Hekimi tarafından birlikte yapılır.

Diyaliz hastalarına yapılması gereken laboratuvar tetkikleri Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen zamanlarda yapılarak, hasta tedavi kartına kaydedilir. Hasta ilaçları reçete edilir. Ayrıca diyaliz sorumlu uzman tabibin hastaların tıbbi muayenelerini de yaparak Uzman Hekim Değerlendirme Formu’na muayeneye ilişkin notlarını kaydeder. Hasta tedavileri aylık tedavi planına uygun şekilde diyaliz hemşire/teknikerleri tarafından uygulanır. Her ay düzenli olarak Uzman Hekimden sonra tüm hastaları diyetisyen görmektedir. Hastalar Nütrisyon Risk Değerlendirme Formu ile beslenme yönünden değerlendirilerek; Diyaliz Hastalarında Beslenme Değerlendirme İzlem Formu’na kişiye özel diyetler düzenlenerek takip edilmektedir. Hastalarımız her seans düşme riskleri açısından 0-18 yaşa kadar Harizmi Düşme Riski Değerlendirme Formu ile 18 yaş üstü hastalarda İtaki Düşme Riski Değerlendirme Formu ile değerlendirilmektedir. Her seans düşme önlemleri alınarak Hasta Düşme Riski Takip Formu’na kayıt edilmektedir.

Kuruma başvuran enfekte (HBs Ag ve HCV Pozitif) hastalar kurum Mesul Müdür / Sorumlu Hemodiyaliz Hekimi tarafından kabul edilir.

Hemodiyaliz uygulaması için Hemodiyalize Yeni Başlayan Hastalar İçin Aydınlatılmış Onam Formu imzalatılarak hasta rızası alınır. Eğer başka bir diyaliz merkezinden herhangi bir sebeple nakil yaptıracak veya misafir olarak hizmet alacaksa çıkış özeti (epikriz) ile diyaliz ünitesine başvurur. Hastaya; hepatit durumu, uygun diyaliz makinesi ve seans durumu göz önünde bulundurularak randevu verilir, seansları ayarlanır.

Hasta program listesi ve hasta adresleri güncel şekli ile servis şoförüne verilir. Servis şoförü hastaları diyaliz gününde seanslarına uygun şekilde evlerinden alarak diyaliz ünitesine getirir. Diyaliz günü ve saatinde hemodiyaliz ünitesine gelen hasta tartılarak yatağına alınır. Hastanın giriş ağırlığı ve kuru ağırlığına göre çekilmesi gereken UF miktarı hesaplanır, vital bulguları alınır. Hastanın kuru ağırlığı, giriş ağırlığı, hedef UF’si heparinizasyon şekli ve miktarı o seansta uygulanacak ilaçları damar erişim yolu kan akım hızı diyaliz süresi ve vital bulguları Hasta Tedavi ve Takip Formu’na kayıt edilir.

Hasta/yakınlarına tedavinin gerektirdiği hususlarda her ay ve gerekli durumlarda hemşire/tekniker tarafından eğitimler verilir. Bu eğitimler; hastanın klinik durumu uyması gereken kurallar kullanması gereken ilaçlar evden getirilen ilaçların saklama ve taşıma koşulları beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar kurallara uymaması durumunda oluşabilecek riskler ve transplantasyon  (organ nakli) konuları kapsamaktadır. Hastalara hasta bakım sürecinde Hasta Ve Ailesi Eğitim Formu dikkate alınarak her ay eğitimleri verilir ve kayıt altına alınır.

Her diyaliz öncesi hemşire/tekniker tarafından; fistül / kateterin çalışıp çalışmadığı, giriş yerlerinin enfeksiyon yönünden kontrolü yapılır ve Diyaliz Hastası Kateter Fistül Takip Formu’na kaydedilir.

Tıbbi takibiniz doktorlarımız tarafından etkin şekilde yapılır ve kayıt altına alınır. İstediğiniz zaman tıbbi kayıtlarınıza erişim hakkınız Mesul Müdür onayı ile mevcuttur.

Hastaların; kültürel ve manevi değerleriyle çatışmadan hizmet alması sağlanmaktadır.

*Hasta ile sağlık çalışanları arasında etkili bir iletişim ortamı oluşturulmuştur. Tıbbi bakımınız sırasında tüm taleplerinizi sağlık personelimize iletebilirsiniz.

Hasta ve yakınlarının görüş, öneri ve şikâyetleri alınmalı ve değerlendirilmektedir.

Çocuk hastalar, madde bağımlıları, hamileler gibi özellikli hasta gruplarında refakatçi uygulaması Refakatçi Politikamız’da belirlenmiştir.

Hasta güvenliğini olumsuz etkileyen istenmeyen olayların meydana gelmesi durumunda, hasta veya hasta yakını Mesul Müdür ve Kalite Yönetim Direktörü tarafından bilgilendirilmektedir.